STICHTING VRIENDEN

VAN DE BOVENKERKSE URBANUS

 

Programma 2018


Open Toren Dag en Historische Dag Bovenkerk  op zaterdag 9 juni. De toren is onder begeleiding te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdige reservering van uw bezoek te noodzakelijk, want het is gauw vol.

Om 11.00 uur zullen we van start gaan met een optreden van het Harmonie orkest.

 

No Borders Show Chorus zaterdagavond 23 juni.

Een spetterende show door internationale zangeressen die a capella barbershop zingen. Dit concert is een voorbereiding op hun deelname aan een zangwedstrijd in St. Louis, USA.

 

Open Monumentendagen, thema: “In Europa”

Ook de Sint Urbanuskerk doet haar deuren open op zaterdag 8 september tussen 11.00 en 16.00 uur en op zondag 9 september tus­sen 12.00 en 16.00 uur. De toren zal dan ook weer beklommen kunnen worden. U bent van harte welkom.

 

Ouderendag in de Urbanuskerk. Op woensdag 12 september wordt er in de kerk een speciale dag voor parochianen van 85 jaar en ouder georganiseerd. Zij zijn veel­al niet meer in staat zelfstandig de kerk te bezoeken. Naast een eucharistieviering staan een lunch en vrolijk entertainment op het pro­gramma. De betreffende paro­chianen krijgen een persoonlijke uitnodiging.

 

Piano Promenade op zondag 14 oktober.

In Amstelveen wordt voor de achtste keer “De Piano Promenade” gehouden. Dit eve­nement start wederom in onze mooie Urbanuskerk. Deze piano promenade is een initiatief van een aantal liefhebbers van het spelen op piano’s en vleugels.

 

15e Excursie naar Sappemeer en Groningen

Noteert u alvast dat wij op 27 oktober 2018 voor onze sympathisanten en donateurs wederom een excursie organiseren. Deze voert dit jaar naar de provincie Groningen voor een bezoek aan St. Willibroduskerk in Sappemeer en de St. Jozefkathedraal in Groningen.

 

En andere data die u vast kunt noteren:

Tekstvak: U bent van harte welkom op onze evenementen. Het programma is onder voorbehoud.  Kijk voor recente informatie op de website www.vriendenbovenkerkse urbanus.nl. of facebook www.facebook.com/ Stichting-Vrienden-Bovenkerkse-Urbanus. 
Kaarten ook via Secretariaat te reserveren: vriendbov.urbanus@gmail.com

23-11-2018 Pauluskoor Grosse Messe van Mozart en Magnificat van Bach. Jubileum concert.