Doneren aan de stichtingen een goede zaak?

Meerdere keren per jaar vragen we u van verschillende kanten om een bijdrage. Zo vraagt de geloofsgemeenschap of u mee wilt doen met de actie Kerkbalans, de Stichting Instandhouding vraagt of u door schenkingen deelneemt aan de fondswerving en aan de Stichting Vrienden kunt u schenkingen doen en betaalt u een jaarlijkse bijdrage als donateur.

Schenkingen en legaten

Aan alle drie kunt u een specifieke schenking doen of bij testament een legaat toekennen. Maar komt het geld van de Stichtingen dan wel op de goede plek? Met andere woorden “Is dit een goede zaak”?

De stichtingen over 2017

Tijdens het 25-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus hebben we bij “de goede zaak” van de stichtingen stil gestaan. Symbolisch hebben Clem Venne en Lucas Brockhoff aan Ad Verkleij een cheque overhandigd. In het jaar 2017 heeft de Stichting Vrienden een donatie van € 7.500,- gedaan en de Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus € 48.000,-. In totaal is er dus in 2017 € 55.000,- aan de locatie bijgedragen om kerk en orgel in stand te houden.

Goed voor één miljoen euro

Maar ook in voorgaande jaren hebben beide stichtingen substantiële bijdragen geleverd aan de renovatie en herinrichting van de kerk. Voor de twee stichtingen samen loopt het sinds 2010 bijeengebrachte bedrag tegen een miljoen euro!

Restauratie nog niet klaar

Maar, we zijn er nog niet, want voor onderhoud van kerk, toren en pastorie zal voor de komende zes jaar nog zo’n € 100,000,- per jaar benodigd zijn. Omdat de Stichting Instandhouding en de Stichting Vrienden eigenlijk hetzelfde doel nastreven hebben de besturen besloten om samen te gaan.

Stichting in standhouding stopt

Dit houdt in dat per 16 juli 2018 de activiteiten van de Stichting Instandhouding worden beëindigd (met uitzondering van de nog lopende vijf-jarige schenkingsovereenkomsten) en dat de Stichting Vrienden de werkzaamheden overneemt. Alle giften aan de ‘nieuwe’ stichting komen voor de volle 100 procent ten goede aan het kerkgebouw en de inrichting ervan, terwijl er een aantrekkelijk belastingvoordeel voor de schenker aan vast zit.

Doneren aan de Stichting Vrienden een goede zaak?

Het lijkt dus overbodig om te vragen: Is doneren aan de Stichting een goede zaak? Gezien het bovenstaande is dat zonder twijfel het geval, want de kerk kan de kosten van onderhoud van de gebouwen, de inrichting en het orgel niet alleen opbrengen. En dan is het een goede zaak dat er vrienden zijn die meehelpen die financiële last te dragen.

Donateurs, bedankt!

Complimenten aan de stichtingen, de subsidieverstrekkers en vooral ook aan u als donateur.

Meer weten?

Voor informatie over schenken aan de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus kunt u zich wenden tot de secretaris, Paula Valent, telefoon 020-6471743, of per e-mail:vriendbov.urbanus@gmail.com.

Mocht u nog vragen hebben over donaties aan de parochie, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Hans Scheijde, telefoon 020 647 24 27, of per e-mail:financien@urbanusbovenkerk.nl