Groot Benefiet concert op zaterdag 24 november in de schouwburg van Amstelveen.

Groot benefiet concert op 24 november in de Schouwburg van Amstelveen.

Bestel hier u kaartjes voor dit Benefiet concert in de Schouwburg.

Bestel hier u kaartjes

Van het Harmonieorkest Amstelveen

voor het concert op 17 november as.

in de Urbanuskerk in Ouderkerk
Tickets

The Amstel Gospel Choir geeft op zaterdag 1 december een tweetal swingende en sfeervolle concerten in de International School of Amsterdam (ISA) waarvan de opbrengst ten goede komt van de Stichting Vrienden van de Sint-Urbanuskerk Bovenkerk. In deze prachtige kerk hebben wij vorig jaar ons kerstconcert gegeven. Helaas is er een verwoestende brand geweest. Wij helpen graag mee aan de wederopbouw! Kom en geniet van een swingend optreden! Waar: International School Amstelveen (ISA), Sportlaan 45, 1185 TB Amstelveen Tijden: 14.00- 16.00 en 19.00- 21.00 Kosten ticket: €12,50 inclusief 1 drankje Bestel snel via onderstaande link:
Kaartjes voor dit concert

De brand in de St. Urbanuskerk heeft het hart van Bovenkerk en Amstelveen geraakt. Om de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en de pers te ondersteunen stellen we foto's, actielogo en beeldmerken beschikbaar. Deze kunt u rechtenvrij downloaden door gebruik te maken van deze download link.

Help ons uit de brand!

“Geef de Urbanuskerk in Bovenkerk toekomst”

Op zaterdagavond 15 september 2018 werd de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk (in de gemeente Amstelveen) getroffen door een grote brand. Hierbij werd het kerkgebouw met zijn unieke interieur grotendeels verwoest. De kerk, gebouwd tussen 1873 en 1888, is een Rijksmonument van architect Pierre Cuypers, ontwerper van vele kerkgebouwen in Nederland maar vooral bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Ook Kasteel De Haar in Haarzuilens in zijn huidige vorm is van de hand van deze architect. Op dit moment wordt door vele vrijwilligers en vaklieden met man en macht gewerkt om de schade te beperken, vooruitlopend op de herbouw van de kerk.

Waarom vragen wij uw bijdrage?

De Urbanuskerk is de laatste jaren behalve voor kerkelijke activiteiten steeds vaker in gebruik voor culturele en maatschappelijke doeleinden. De Sint Urbanus is dus (veel) meer dan alleen een kerkgebouw. Bovendien is het een beeldbepalend element in de omgeving van Amstelveen en zeer geliefd bij alle mensen in de regio. Niet voor niets wordt deze kerk “De parel aan de Poel” genoemd.

Het kerkgebouw is verzekerd en zal in de staat van voor de brand herbouwd worden.

Er was al eerder geconstateerd dat het in de komende decennia noodzakelijk zou zijn het gebouw toekomstbestendig te maken, onder andere door energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast zijn verdere aanpassingen voor multifunctioneel gebruik noodzakelijk. Hiervoor dienen extra investeringen te worden gedaan. Daarom vragen wij u om ondersteuning, teneinde de toekomst van dit bijzondere gebouw veilig te stellen.

Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus is dit jaar 25 jaar actief. Zij zet zich in voor het behoud van de Urbanuskerk als erfgoed en podium voor cultureel-maatschappelijke activiteiten. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status, hetgeen schenken fiscaal aantrekkelijk maakt. De activiteiten van de stichting worden geheel door vrijwilligers en onbezoldigde bestuurders uitgevoerd.

Bedankt voor uw bijdrage!

C.M.A. Venne Voorzitter Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Ondersteunende acties worden zeer op prijs gesteld. Wij vinden het wel fijn als u ons secretariaat daarvan op de hoogte stelt, mail vriendbov.urbanus@gmail.com.


Voor informatie over schenken aan de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus kunt u zich wenden tot de secretaris, Paula Valent, Mail vriendbov.urbanus@gmail.com.