Help ons uit de brand!

“Geef de Urbanuskerk in Bovenkerk toekomst”

Ons banknummer voor Uw donaties: NL76RABO0302350500 ANBI nr.802102682


Het benefietconcert van Con Amore in de Titus Brandsma kerk was een groot succes, bedankt allen.

Foto's Rina Mönch - van Leeuwen

Foto's benefietconcert in de Amstelveense Schouwburg.

Foto's Dolf Middelhoff

Videoverslag van ons benefietconcert R.T.V.Amstelveen

Beeldverslag van ons benefietconcert op het Amstelveenweb.


Voor informatie over schenken aan de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus kunt u zich wenden tot de secretaris, Paula Valent, Mail vriendbov.urbanus@gmail.com.